Problem bezdomności zwierząt w naszym kraju wymaga wielu uregulowań prawnych, do których prowadzi daleka droga. O ich trudnym losie w Polsce czytamy w raportach NIK jak też często podejmowanych tematach w prasie i telewizji. Na tym sprawa się kończy. Nie idą za tym żadne akty wykonawcze, które uświęciłyby pracę wielu ludzi biorących udział w tych żmudnych kontrolach.

Do zadań własnych gmin należy  opieka nad bezdomnymi zwierzętami. Tymczasem władze gmin zawierają dobrze płatne umowy z hyclami, nie zawierając umów ze schroniskami ( bo jest ich za mało), nie troszcząc się co dzieje się dalej z odłowionymi zwierzętami. Analizując taką działalność widzimy jak na cierpieniu zwierząt można zarobić niewiarygodnie wielkie pieniądze, za które powstałoby niejedno dobrze funkcjonujące schronisko.

W ograniczeniu  liczby niechcianych zwierząt jedyną skuteczną metodą jest sterylizacja, która po kilku latach przeprowadzanych akcji przyniesie wymierne efekty. Widać to w miastach i gminach, gdzie burmistrz czy wójt  potrafią zrozumieć potrzebę takiego działania.

Z powodu wałęsających się głodnych i chorych zwierząt powstają nieduże schroniska, w których zwierzęta te znajdują azyl. Takie schroniska nie mają statusu prawnego, borykają się z utrzymaniem zwierząt, a prawie zawsze zajmują nieodpowiednie miejsce ścigane przez gminy i otoczenie. Fundacja „Sfora” zajmuje teren rolny a schronisko powstało nie z wyboru lecz z potrzeby chwili, kiedy okoliczni mieszkańcy wrzucali przez ogrodzenie psy i szczenięta w mroźne dni zimy. Trzeba je było ratować, ogrzać, nakarmić i otoczyć opieką lekarską.

Jako fundacja zapewniamy opiekę bezdomnym zwierzętom zgodnie z naszymi celami statutowymi. Wszystkie zwierzęta są wysterylizowane, odrobaczone, zaszczepione, posiadają książeczki zdrowia. Schronisko posiada pomieszczenie na pokarm wyposażone w  lampy bakteriobójcze, gdzie umieszczone są wszystkie lodówki z mięsem, szambo ekologiczne. Zostało założone światło do wszystkich pomieszczeń i doprowadzona woda. Mamy również pomieszczenia socjalne, gabinet weterynaryjny i pomieszczenia dla zwierząt po zabiegach.

Zarówno gmina jak i mieszkańcy powinni nieść daleko idącą pomoc bezdomnym zwierzętom. Domostwa i domki rekreacyjne znajdujące się w otoczeniu schroniska znajdują się wystarczająco daleko by zwierzęta nie stanowiły uciążliwości. Wewnątrz schroniska, z dala od  ogrodzenia pobudowane są duże boksy z ocieplonymi budami, po których zwierzęta mogą swobodnie biegać.

Gmina powinna popierać naszą działalność i wyeliminować powstające zarzuty. Musimy podzielić się ze zwierzętami miejscem na tej ziemi.

Apelujemy o potraktowanie naszej działalności na rzecz bezdomnych zwierząt jako koniecznej i zasługującej na uznanie.

 

Realizujemy cele statutowe, zgodnie z PROGRAMEM Fundacji. Priorytetem jest sterylizacja i kastracja - najskuteczniejsza z metod ograniczających bezdomność zwierząt. Nasza dewiza to ograniczać narodziny i ochraniać te, które żyją.

Współpracujemy z lekarzami weterynarii, którzy sterylizują, kastrują, leczą bezdomne zwierzęta i zabezpieczają przed chorobami.

Prowadzimy Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Siestrzeni, 8 km za Nadarzynem, przy Szosie Katowickiej, gdzie schronienie znalazło ok. 60 osobników.

Równocześnie pomagamy Przytuliskom znajdującym się na działkach Siekierkowskich, w Łomiankach, w Wólce Kozłowskiej - 80 k. Tłuszcza, oraz w Sokolnikach - Gmina Drobin.

 

Prowadzimy szeroko zakrojoną działalność adopcyjną. Zwierzęta są przekazywane nowym opiekunom, po uprzednim sprawdzeniu warunków w jakich będą przebywać, po wypełnieniu ankiety oraz podpisaniu umowy adopcyjnej. Prowadzimy interwencje w przypadkach znęcania się nad zwierzętami i oddajemy sprawy do sądu.

 Wspieramy karmicielki kotów piwnicznych w dokarmianiu, sterylizacji, kastracji, leczeniu, czynnie występując w obronie zwierząt jak i ich opiekunów.

 W swojej działalności pozyskujemy środki rzeczowe w postaci karmy, leków, materiałów do budowy boksów i bud oraz finansowe, które w całości przeznaczane są na utrzymanie Schroniska, Przytulisk i pomoc bezdomnym kotom.

Od lat krzewimy wiedzę na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt wśród Młodzieży Szkolnej utrzymując stały kontakt z ich Wychowawcami.

 

Fundacja Na Rzecz Opieki Nad Zwierzętami „ SFORA" z siedzibą przy ul. Hołówki 3 lok. 116,  00 - 749 Warszawa, jest wpisana do KRS pod Nr 0000213209 dnia 21.07.2004r.

 

 

 

 

 

 PROSIMY O WSPARCIE NASZEJ FUNDACJI

 Nr konta: P.K.O. B.P. SA. I Oddział Centralny w Warszawie

 76102010130000070201085752